Skip Navigation LinksTabiat Parkları > Ballıkayalar Tabiat ParkıBallıkayalar Tabiat Parkı Kocaeli İli, Gebze İlçesiiçersinde Tavşanlı köyü yakınlarında yer almakta olup 21.07.1995 tarihliBakanlar Kurulu Kararı ile tescil edilmiştir. Gebze’ye 8 km, İzmit’e 39 kmmesafededir.I. Derece Doğal Sit Alanıdır. Tabiat parkı 1603 Ha’lıkalana sahiptir. Uzunluğu 1.5 km. genişliği 40-80 m. arasında değişen kanyongörünümlü, dar ve derin kazılmış bir "Boğaz"dır. Vadinin yükseltisikuzeyde ağız kesiminde 5-10 m. yükseklikte başlayıp, güneyde vadininsonlarında, 80-100 m. yüksekliklere kadar çıkmaktadır.
 

Kuzeyden güneye, Gürgenden adı verilen ve vadi içerisinde"Ballıkaya Dere" adını alan bir akarsu tarafından,yakın jeolojikgeçmişte kireçtaşları içerisinde gömülerek açılmıştır. Aynı dere, vadiçıkışından sonra ufak bir göl oluşturup, göl çıkışını takiben Tavşanlıdereadını alarak güneyde Marmara Denizine kavuşur.

 

Vadiyi enine kesen mikrofaylanmaların vadinin bugünkügörünümü üzerinde etkileri olmuştur. Bu tür etkiler sonucu;vadi tabanındagörülen eğim kırıkları, ufak şelaleler, küçük göllenmeler vb. şekiller oluşmuş,vadi yamaçları oldukça dik profiller meydana getirmiş, kuzeyden güneye %5 likbir eğim kazanmıştır.

 

 

Ballıkaya Vadisinin doğu yamaçları batı yamaçlarına oranladaha yatık ve parçalı görünümdedir. Havzanın hemen hemen tamamına yayılmış maki ve pseudomakiflorası ile dere içlerinde kışın yapraklarını döken angyospherm taxonları görülür.

 

 

Atmaca, alaca karga, erkemez, hüthüt, tarla kuşu, bülbülkuşu populasyonunu oluşturmaktadır. Çakal, tilki, tavşan, domuz, köstebeğeTabiat Parkı içerisinde rastlanılmıştır. Bu özelliğinin korunması ve devamlılığının sağlanmasıamacıyla 1995 yılında Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır.