Skip Navigation LinksKara AvcılığıDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce KorumaKontrol Ekibi kurularak, İlimizdeki av yaban hayatının sürdürülebilirliğiiçin  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunuçerçevesinde sürekli olarak koruma kontrol faaliyetleri yapılmaktadır. KorumaKontrol faaliyetleri ve denetlemeleri dışındaihbarlar değerlendirilmektedir.

Yapılan denetlemeler ve korumalarda yasa dışı avlandığıtespit edilen şahıslara idari para cezası ve tazminat cezası verilmektedir.

 

Yasa dışı avcılıkta kullanılan ve el konulan malzemelerinmülkiyetinin  kamuya geçirilmesi sağlanmaktadır.

 

 

Yasa dışı avcılıkta kullanılan ve mülkiyeti kamuya geçirilensilahlar ihale yapılarak  satılmakta ve gelir eldeedilmektedir.

 

Sapanca Gölünün Kocaeli İl sınırları dahilinde kalankısmında usulsüz avlanmaları önlemek için bölge içerisinde mevcut olan  tekne sahibi ile yapılan protokolneticesinde, yakıtı Müdürlüğümüzce karşılanmak üzere söz konusu tekne KorumaKontrol Faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

 

 

 

Halk Eğitim Müdürlükleri ile birlikte avcılık kurslarıdüzenlenerek başarılı olanlara  avcıeğitim kurs bitirme belgesi verilmektedir.

 

2010 yılında 11 adet avcı eğitimi için kurs açılmış; 388kişiye kurs bitirme belgesi verilmiştir.2011 yılında 8 kurs açılmış; 299 kişiye avcılık kurs bitirme belgesiverilmiştir.

 

Toplam Kocaeli ilinde 3547 adet belgeli avcı bulunmaktadır.2006-2011yılları arasında toplam 180 adet avcılık belgesi iptaledilmiştir.