Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜFEK SATIŞ İHALE İLANI

Haziran 27, 2018

Erzincan Şube Müdürlüğümüzce 4915 sayılı Kara
Avcılığı Kanununun 6/2 maddesine göre yasaklanan fillerin konusunu oluşturması nedeni ile
aynı kanunun 20 ve 28. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18 ve 22. maddeleri
kapsamında, el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
51. maddesi ile Döner Sermaye kuruluşları ihale yönetmeliğinin 44/a maddesi gereği
"Pazarlık Usulü" ile 19.07.2018 tarihinde ihaleye çıkarılacaktır.

13-İLAN CETVELİ..xls