Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜFEK SATIŞ İHALE İLANI

Haziran 27, 2018

    4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet nedeniyle, 5326 Sayılı Kabahatler
Kanunu gereğince Mülkiyeti Kamuya Geçirilen taşınır malların ( 13 adet av tüfeği ), 2886
sayılı Kanunun 51. maddesi hükmüne göre pazarlık usulü ile İl Şube Müdürlüğümüzde
18.07.2018 tarihinde satış ihalesi yapılacaktır.

İhale İlanı.tif