Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

KOCAELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TÜFEK SATIŞ İHALESİ

Nisan 20, 2017

Kocaeli Şube Müdürlüğümüzce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 Maddesine göre yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı Kanunun 20-28 Maddeleri ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 18,22 Maddeleri kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesine göre Pazarlık Usulü ile Kapalı Zarf teklif vermek suretiyle 25/04/2017 tarihinde saat 10:00’ da ihaleye çıkarılacak olan 34 adet yivsiz av tüfeği ile 7 adet Havalı tüfek olmak üzere Toplam 41 (kırk bir) adet Tüfeğin özellikleri ile birlikte fiyat listesi ve ihale şartnamesi ektedir.

Tüfekler.doc

ŞARTNAME-2017.doc