Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Taşeron İşçiler (375 Sayılı KHK)

Şubat 19, 2018

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 27.06.1986 tarih ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25. Maddeye dayanılarak
hazırlanan; 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum Ve
Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri
Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare
Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve
Esaslar uyarınca Sürekli ve Geçici işçi kadrolarına geçme talebinde bulunan ve başvurusu
kabul edilenler ile başvurusu kabul edilmeyenlere ait taşeron personel listesi ekte sunulmuştur.

 

Sürekli İşçi Kabul.pdf

Geçici İşçi Kabul.pdf

başvurusu kabul edilmeyen-.pdf

Sürekli İşçi Kadrosu Kabul Edilenler.pdf

Geçici İşçi Kadrosu Kabul Edilenler.pdf

Başvurusu Kabul Edilmeyenler.pdf