Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

2012-2013 Av Yılı Av Turizmi Esas ve Usulleri

Eylül 26, 2012

2012- 2013 AV YILI (1 Nisan 2012- 31 Mart 2013)

AV TURİZMİ UYGULAMALARINI İÇERİR ESAS ve USULLER

 

I. AVINA İZİN VERİLENAV HAYVANI TÜRLERİ ve CİNSİYETİ

 

1. Avınaİzin Verilen Av Hayvanı Türleri

a- Anadolu yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin)

b-Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolianchamois,Gamse-Gamswild, Chamois)

c- Kızılgeyik (Cervus elaphus,Mideastern Red Deer, Red Deer, Rothirsch-Rotwild, Cerfrouge)

d- Ceylan (Gazellasubgutturosa, gazelle, gazelle, gazelle)

e- Anadolu yaban koyunu (Ovisgmelinii anatolica, Konya Mouflon)

f- Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer, Reh, Chevreuil)

g- Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar, Wildschwein, Sanglier)

h- Melez yaban keçisi (Hybridibex, Hybrid wild goat)

ı- Tilki (Vulpes vulpes,Fox, Fuchs, Renard)

i- Çakal (Canis aureus, Jackal, Schakal, Chacal dore)

 

2. Avına İzin Verilen Av Hayvanı TürlerininCinsiyeti

 

Yaban domuzu, tilki ve çakal dışındaki türlerin erkek bireyleriavlanacaktır.

Çengelboynuzludağ keçisinin erkek bireylerini avlamak esas olup hatayla avlanan dişi bireylercezalı avlama olarak işlem görmeyecektir.

 

3. Sonradan AvTurizmi Kapsamına Alma

 

Avına izin verilen av hayvanlarının dışındaki avhayvanı türlerinin ve izin verilen sahaların dışındaki sahaların av turizmikapsamına alınması durumunda, av organizasyonlarıyla ilgili kurallar daha sonra belirlenip, duyurulacak ve“www.milliparklar.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

 

II- AVLANMA TARİHLERİ,SÜRESİ ve AVLANMA ZAMANI

 

1.      Av hayvanı türlerininavlanma tarihleri Tablo:1’deyeralmaktadır.

Tablo: 1 Avlanma Tarihleri/Dönemleri

AV HAYVANLARI

Başlama

Tarihi

Bitiş Tarihi

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Hzrn

Tmmz

Ağsts

Eylül

Ekim

Ksım

Aralık

Karaca                   

01.05.2012

31.10.2012

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Ceylan

01.09.2012

15.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Kızıl geyik                               

01.09.2012

31.01.2013

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Çengelboynuzlu dağ keçisi 

01.08.2012

31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Anadolu yaban koyunu

01.09.2012

31.01.2013

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Yaban keçisi (1.1)                         

01.08.2012

31.03.2013

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Melez yaban keçisi                    

01.08.2012

31.03.2013

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Yaban domuzu (1.5)

 

Sürek avı (1.2)

01.09.2012

20.02.2013

(1.3)

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Bek avı 

01.04.2012

31.03.2013

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bek avı (1.4)

01.05.2012

31.12.2012

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Çakal

15.08.2012

31.01.2013

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Tilki

15.10.2012

15.01.2013

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

1.1. Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçilerinin deavlanma tarihleridir.

1.2. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avorganizasyonları da bu tarihler arasında yapılabilecektir.

1.3. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avorganizasyonlarının bitim tarihinin 2012-2013 av dönemi MAK kararlarındabelirtilen bitim tarihinden farklı olması durumunda 2012-2013 av dönemi MAKkararındaki bitim tarihi uygulanacaktır.

1.4. YHGS’de uygulanacak avlanma dönemidir.

            1.5. Örnek avlak işletmeciliğinde avlanma planıve türün özelliğine uygun avlanma şekline göre avlanma tarihi şartnamehükümleri doğrultusunda belirlenir.

2.Yerli avcılar karacadışında birbirini izleyen beş gün (kotası ihale edilen sahalarda on gün);yabancı avcılar karaca dışında birbirini izleyen on gün süreyleavlanabileceklerdir. Karaca av organizasyonları, yerli/yabancı avcılar içinbirbirini izleyen 3 (üç) gün süreyle yapılacaktır.

3.Yaban domuzu bek avı hariç diğer av hayvanlarının av organizasyonları, avlanma zamanı içinde yürütülecektir.

 

            III.AVLANMA İZİN ÜCRETİ ve AVLAMA ÜCRETİ

 

1. a)Avlanma izin ücretleri av hayvanıtürlerine göre Tablo:2’de yeralmaktadır.

b) Avlanma izin ücretleri KDV dahildirve para birimi TL’dir.

Avlanma izinücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.

c) Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki herbir avcıdan, avın başlangıç ve bitim tarihleri arasındaki avlanma süresindeavına izin verilen sayıdaki her av hayvanı türü için alınacaktır.

d) Sahada aynı avcıya birden fazla av hayvanı türü için verilecek izinlerde herbir tür için belirlenmiş avlanma izin ücretleri ayrı ayrı; izin verilenher bir av hayvanı kotası için ayrı ayrı avlanma izin ücreti alınacaktır. Yaban domuzunda, izin verilen yaban domuzusayısı için her bir avcıdan avlanma izin ücreti alınacaktır.

e) Boş kalan/boşalan yabancı avcıkotası ve ihale edilen sahalarda ihale kotasıyla avlanacak yerli avcılar,yabancı avcılar için belirlenmiş olan avlanma izin ücretleriyle avlanacaktır.

           

            Tablo: 2 Av Hayvanı Türlerine GöreAvlanma İzin Ücretleri (TL)

 

Av Hayvanı Türü

Yabancı

Avcı

Yerli/Yerel Avcı

Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer)

150

Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern red deer)

750

350

Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle)

350

Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya mouflon)

1000

Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois)

300

Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçisi

50

Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat)

200

150

Anadolu yaban keçisi (C. aegagrus aegagrus,

 Wild goat)

 

İzin verilen ve ihale edilen tüm sahalarda

400

400

Adıyaman, Altıparmak, Anamur, Belemedik, Cehennemderesi, Datça, Demirkazık, Düzlerçamı, Gidengelmez, Hisardağı-G.dağı, H.-Topaşır, Kıbrısderesi, Köyceğiz, Kuyucak, Sarıkaya, Üzümdere

350

Karanfildağı, Kaş, Kesteldağı, Sivas, Seydişehir, Tunceli

300

Diğer Sahalarda

250

Yaban domuzu

(Sus scrofa,  Wild boar)

 

Örnek Avlak İşletmecisinin Örnek Avlak İçinde "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması

50

Tecsil Edilmiş Devlet Avlaklarında "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması

Örnek Avlağın Bulunduğu OİM’de "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması

İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması

Mücadele Amaçlı Sürek Avı

Envanteri Yapılan YHGS'de "Bek Avı"

100

İl Şube Müdürlüklerince İzin Verilen Bakanlık Oluru Kapsamında Devlet Avlağı Özelliği Taşıyan Sahalarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması

Diğer

"Özel Avlak"larda

25

 

İşlettirilen ve İşletilen "Kanatlı Örnek Avlağı"nda

Çakal ve Tilki Organizasyonları

25

 

2. Av hayvanı türlerinegöre av organizasyonlarına izin verilen sahalar, kotalar ve dağılımı ilemuhammen avlama ücretleri Tablo:3, 4 ve 5’de; yaban domuzu avorganizasyonlarına ilişkin avlama ücretleri 6-12 arasındaki tablolarda; av hayvanıtürlerine göre yerli ve yabancı uyruklu avcılara uygulanacak et değerleri dahilavlama ücretleri ile avlanmakuralları 13-19 arasındaki tablolarda bulunmaktadır.

3. Ücretlendirmesi peşinyapılan avlama ücreti dışındaki yaralama, hatalı trofe ve cezalı avlamaücretleri ile diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı,cezalı, hatalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formununyerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş)gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığıavlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarınaavcı/acente tarafından yatırılacaktır.

Avlama ücretlerinin bildirim tarihindenitibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuathükümleri uygulanacaktır.

Tahakkuk ettirilen avlama ücretleri ile ilgili itirazlar il şubemüdürlüğünce değerlendirilecektir.

 

2012 2013 AV Turizmi ilkeleri (Ayrıntılı diğer bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız)